***فرم در خواست ساين

فرم ساين نقدي

احتراما جهت دريافت Sign و استفاده از امکانات وب سايت رزرواسيون  فرم زير را تکميل نموده و پس از مهر و امضا، به همراه مجوز آژانس به شماره 09917152238  ارسال نماييد .

نام آژانس:


نام مدير عامل:

موبايل:

داراي مجوز بند:

پست الکترونيک مديريت Email                                                                                                                                                                    

تلفن:

فکس:

نام و نام خانوادگي (نماينده آژانس)

موبايل:

پست الکترونيک کاربر Email                                                                                                                                                                      :  

نام کاربري به انگليسي ( الزامي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمه رمز به انگليسي  ( الزامي )

حتما رمز از ترکيب عدد و حروف و

حداقل 9 کاراکتر  انتخاب شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس آژانس:

 

·         جهت استفاده از Sign فوق، لطفا به يکي از وب سايت هاي زير مراجعه نماييد.

1.      Sepehr724.ir   ( رزرواسيون مرکزي )   

·         جهت امنيت بيشتر، رمز عبور خود را هر ماه يک بار تغيير دهيد.

·         اين Sign متعلق به آژانس درخواست کننده مي باشد و هرگونه عواقب ناشي از سوءاستفاده کارکنان از اين اطلاعات بر عهده آژانس درخواست کننده مي باشد.

 

اينجانب    ………………………سمت  ……………………… کليه موارد مشروحه فوق را مطالعه نموده و خود را ملزم به رعايت آنها مي دانم.

 

مهر و امضا آژانس

با تشکر

 

 
سایر اعلانات